İngilizce Seviyeleri

Bir iş görüşmesi, bir başvuru veya arkadaş ortamında İngilizce seviyeleri ara sıra sorulur. İş başvurusu veya mülakat ise kesinlikle sorulur. İngilizce biliyorsan bu seviyeleri zaten biliyorsundur. Yoksa seviyeni nasıl belirleyeceksin değil mi?

Toplam 6 tane seviye var. Bunlar:

  1. A1 - Başlangıç (Beginner) 
  2. A2 - Temel (Elementary) 
  3. B1 - Orta seviye öncesi (Pre-Intermediate) 
  4. B2 - Orta seviye (Intermediate) 
  5. C1 - Orta seviyenin üstü (Upper-Indermediate) 
  6. C2 - İleri (Advanced)
Artık 2. sınıftan itibaren İngilizce eğitimi var. Genelde ilköğretimde yani ilkokul ve ortaokulda öğrenci A1 seviyesinden A2 seviyesine geçer. Lise ise öğrenci B1 - B2 seviyelerin de olur. C1 - C2 seviyelerine ise ya üniversitede ya da kişinin kendi çalışmasıyla geçer. 

İngilizce seviyesi sözlü ve yazılı sınavla ölçülür. İnternette sözlü (dinleyip yazmalı) ve yazılı bir şekilde ücretsiz olarak İngilizce seviyenizi ölçen siteler bulunmaktadır. İsterseniz bu sınavlara katılıp seviyenizi görün isterseniz bu seviyelerin açıklamalarını aşağıda okuyun ve kendinize en uygun seviyeyi bulun. 

A1 - Beginner (Başlangıç)

Beginner Türkçe'de yeni başlayan, başlangıç anlamlarına gelir. Anlamından da anlayabileceğiniz gibi İngilizce öğrenilmeye başladığımız seviyedir. İlkokul öğrencileri genelde A1 seviyesinde olur. Bu düzeyde olan kişiler İngilizce'de basit temel ifade ve anlatımları kullanabilirler. Günlük olarak kullandığımız ana kelime bilgilerine sahiptirler. Kendilerini basit bir şekilde tanıtabilirler. Kim oldukları, nerede yaşadıkları, tanıdığı kişiler ve sahip olduğu şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilirler. Karşılarındaki kişi açık ve yavaş bir şekilde konuşursa iletişim kurabilir, çok aşina oldukları konular hakkında ancak kısa cümlelerle iletişim sağlayabilirler.
Kısaca bu seviyedeki kişiler kendilerini yavaş konuşarak tanıtabilir.

A2 - Elementary (Temel)

Bu seviye bulunan kişiler kendilerini A1 - Beginner seviyesine göre daha iyi ifade eder.  A1 seviyesine göre daha hızlı ve akıcı konuşur. Ortaokul öğrencileri genelde A2 seviyesinde olur. A2 seviyesindeki kişilerin kelime bilgisi de geniştir. Kelime bilgileri geniş olduğu için özgüvenleri de yüksektir. Kişisel bilgileri ve ailesiyle alakalı bilgiler, ilgi duydukları alanlar ve bu alanlarla ilgili bilgileri anlatabilecek kadar temel cümleleri anlaşılır bir şekilde kurabilirler. Rutin konularla ve günlük alışkanlıklarıyla ilgili günlük dilde iletişim kurabilirler. Örnek vermek gerekirse "Bugün sinemaya gitmek için dışarı çıktım." (I went out today to go to the cinema.) veya “Oğlumu 1 saat sonra okula götüreceğim.” ( I will take my boy to the school 1 hours later.) tarzında cümleleri rahatça kurabilirler. Bu seviyedeki kişiler acil ihtiyaçları ve geçmişi hakkında konuşabilirler.

B1 - Pre-Intermediate (Orta Seviye Öncesi)

Artık yavaş yavaş rahat bir şekilde İngilizce konuşabileceğimiz seviyelere geldik. Bu düzeydeki kişiler iş ve okul hayatında düzenli olarak karşılaştıkları konular konuşabilirler, birçok radyo televizyon kanalları ve gazetedeki güncel olayları veya kendileriyle alakalı kişisel olarak ilgilendikleri konuların temel noktalarını anlayabilirler. İlgili olduğu konuyla alakalı İngilizce yazıları, kitapları, gazeteleri vs. okuyabilirler. Konuşma alanında ise konuşmalarının içine yorum katabilirler. Yaşadığı olay ve tecrübeleri, bu olaylardaki duygu ve düşüncelerini basit bir şekilde aktarabilir. Çok kapsamlı olmasa da basit bir düzeyde rüyalarını anlatabilir, isteklerini dile getirebilir. B1 seviyesindeki kişiler yurt dışı seyahatlerine zorlanmadan rahat bir şekilde çıkabilirler.

B2 - Intermediate (Orta Seviye)

Bu düzeydeki kişiler ana dili İngilizce olan kişilerle akıcı ve anlaşılabilir bir şekilde konuşabilirler. Artık cümlelerini daha karmaşık yapıda olur. (Önceki seviyelere oranla.)  Günlük konuşmalarda akıcı ve anlaşılırdır. Orta seviyedeki kişiler kelime bilgileri iyi olduğundan yeni kelime öğrenmektense aksana daha ağırlık verirler. Ama kelime öğrenmeyi de ihmal etmezler. Bu noktada kelimelerin doğru telaffuzlarını iyi kavramak gerek. Bu seviyedeki kişiler birçok konuda içinde ayrıntı vererek yazı yazabilirler. Kısaca B2 seviyesindeyseniz rahatça özgüvenli bir şekilde "Ben İngilizce konuşabiliyorum." diyebilirsiniz.

C1 - Upper-Indermediate (Orta Seviyenin Üstü)

Adından da anlayabileceğiniz gibi C1 seviyesi orta seviyenin son aşamasıdır. Bu seviyedeki kişiler günlük hayatlarında onlara yardımcı olacak İngilizceyi tam anlamıyla öğrenmiş olurlar. İngilizce bir metni kolaylıkla çevirebilirler. Aynı şekilde ana dilindeki bir metni İngilizce'ye de kolaylıkla çevirebilirler. İngilizceyi gerek sözlü gerek yazılı bir şekilde akıcı, düzgün ve doğru bir şekilde kullanırlar. Bu seviyedeki kişiler artık genel İngilizce'yi bitirip akademik İngilizce geçmiştirler. Uzun konuşmaları (örneğin konferans, sunum vb.), farklı aksandaki devrik cümleleri rahatlıkla anlayabilirler. Bu seviyedeki kişiler artık İngilizce konuşulan TV kanallarını rahatça dinleyebilir ve anlayabilir, İngilizce haberleri okuyabilir, film ve dizilerde altyazıya ihtiyaç duymadan izleyebilir.

C2 - Advanced (İleri)

Artık İngilizce'yi ana diliniz gibi kullanabilirsiniz çünkü 2. ana diliniz olmuştur binevi. üşündüklerinizi ayrıntılı, uzun ve akıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. Uzun konuşmaları rahatlıkla anlayabilir, altyazı kullanmadan film ve dizileri izleyebilir, hatta İsterseniz İngilizce bir kitap bile yazabilirsiniz. Farklı aksanları, deyimleri ve devrik cümleleri anlayabilirsiniz. Kullanma talimatları ya da yönergelerini, bir konferansı hiç zorlanmadan dinleyip anlayabilirsiniz.Ana dili İngilizce olan ülkelerde (örn: ABD, İngiltere) rahatça yaşayabilirsiniz.